Dit sind vil altid søge balance og
   
ligevægt mellem din indre verden
               og din ydre verden.

   For at
ændre din ydre verden må du
 derfor først ændre din
indre verden.

Det er hvad HYPNOSE handler om .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akupunktur & hypnose  v/ Jens Lund       -    Holbækvej 57, 4200 Slagelse         -     tlf. 5850 3674.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
send en email
Hvis du var klar over at du allerede har det, jeg kan tilbyde, ville det ikke være nødvendigt købe !

Med hypnose er det derfor min opgave:

 Lige præcis nu, mens jeg sidder her og gerne vil fortælle dig om hvad hypnose er og hvilke ressourcer du har adgang til inden i dig selv, sidder mit barnebarn på ét år ved siden af mig - og det er klart - det er ham,  der har svaret  (det er det, man kalder synkronicitet    -   men det er en anden historie !).
 Prøv at forestille dig den
fantastiske oplevelse, det er, at lære at gå. Du er kun ét år. Du har alle muligheder. Du sætter dig ikke et mål, der hedder "jeg skal gå" for derefter at sige: "hov - jeg satte mig på halen - så jeg er en fiasko".  Tværtimod så nyder du det, du er i gang med lige præcis nu, uanset om du står på to ben,  om du lige har taget et skridt,  eller du falder på halen   -   for derefter at prøve igen.
Tænk en gang på hvilke ressourcer, som allerede fra barnsben af, er indbygget i os alle :
 • nysgerrighed
 • ihærdighed
 • lysten til at ville
 • drivkraft, kreativitet, fantasi
 • og først og fremmest at synes det er sjovt !
Det at
lære noget, det at vide inde i sig selv at man kan og er glad, synes det er sjovt, og er nysgerrig. Adgang til den ressource - det er lige præcis hvad hypnose drejer sig om !
 Hypnose er i virkeligheden meget simpelt - det er at skabe adgang til den del af dig, der gerne vil lære og forstå. Så første forudsætning er at være i ro og tie stille -  for at på den måde skabe adgang til, at der kan komme noget ind. En god lærer vil automatisk have den udstråling, der gør, at alle elever sidder og lytter for på den måde at lære. Det at være en god lærer - det er også hypnose.
 Rent teknisk foregår der det under en hypnose at vi neddrosler hjerneaktiviteten til et niveau der svarer til drømmeaktiv søvntilstand - på den måde er du fuldstændig i ro og dermed modtagelig for at lære. Men samtidig holder vi en del af dig vågen - så du kan lytte koncentreret til det,  at forstå at du inden i dig selv allerede ER det, som du i vågen tilstand efterstræber at opnå.
 I hypnosen er du derfor altid vågen, du er selv med i at skabe ændringen, og bagefter er du også  fuldstændig klar over, hvad der er foregået. Det er den eneste måde at skabe vedvarende
ændringer på.

 Mange kender hypnose fra tv-show og scene-hypnose. Sådanne manipulationer foregår ved at man påfører hukommelstab - og netop derfor har det ikke nogen langvarig virkning.

I den terapeutiske hypnose
skal du være med, for at skabe en holdbar, vedvarende virkning.
 Når du drømmer, så ved du, at du lige så godt kan drømme om noget der er sket for mange år siden, såvel som du kan drømme om noget, der ikke er sket endnu. Og begge dele kan blandes sammen til én virkelighed.  I drømme - og dermed dit ubevidste - findes der ingen fortid og ingen fremtid - alt er til stede lige her og nu : i én stor nutid.
 Tid eksisterer ikke når vi arbejder med det ubevidste.  Derfor kan vi heller ikke instruere dit ubevidste om hvordan du vil skabe den ændring, du efterstræber. Hypnose (eller anden form for terapi) der går ud på at komme med instruktioner om, hvordan du skal gøre i bestemte situationer, hører hjemme i hypnose-show's : de har ikke nogen vedvarende effekt.
 En bølge er noget der udfolder sig i tid - indefra og udefter. Du kan ikke forhindre bølgen i at brede sig udefter ved at angribe den udefra. Måske kan du placere en forhindring i bølgebevægelsen, så der kommer lidt krusninger - men bølgen vil fortsætte på den anden side af forhindringen. Den eneste måde at ændre bølge-bevægelsen på, er ved at ændre den dråbe, der igangsætter bølgen - altså indefra.
 På samme måde er det med alt, hvad du gør : din adfærd er den "bølge" du udfolder i din vågne tid. Din adfærd er med andre ord et resultat af den dråbe, der har sat det hele i gang - nemlig din egen indre selv-opfattelse.

 Der er f.eks. ikke noget galt i at dyrke motion - men hvis du gør det fordi du er bange for at blive fed - så vil det at dyrke motion være en bekræftelse på den indre selvopfattelse : at du er fed ! Hvis du derimod dyrker motion for at føle energistrømmen i kroppen - det at
være aktiv, det at være levende mm. - så er det at dyrke motion en livsbekræftende selvopfattelse - det at være glad.

 Hvis du er rig fordi du er sparsommelig - så vil det at bruge penge, få dig til at føle dig fattig. Hvis du derimod er sparsommelig fordi du er rig, vil du automatisk kun bruge penge, på noget der får dig til at føle dig godt tilpas, og dermed gør dig endnu mere rig.

                                      Du tiltrækker automatisk det, du selv indeholder !


 Det er derfor ikke så interessant hvad, du gør - men derimod hvorfor, du gør det. Det er det, der afspejler din indre selvopfattelse - og dermed det, der bliver din virkelighed i din ydre verden.
 Udgangspunktet for at anvende hypnose er ofte en adfærd, hvor du oplever en ubalance med dig selv - det kan f.eks. være :men, da bl.a. dit immunforsvar er intelligent og derfor også afspejler din selvopfattelse, kan også det vi kunne kalde for "kropsmæssig adfærd", påvirkes med hypnose, f.eks. :
 • allergi, astma, smerter, spændinger

Som det fremgår af ovenstående, vil vi med hypnosen ikke beskæftige os med selve adfærden, men derimod med den selvopfattelse der automatisk vil ændre den uønskede adfærd.
 • osv.

 og så lige til sidst :
 • Nej - jeg laver ikke hypnoseshow
 • Nej - jeg laver ikke regression, hvor vi skal lede efter episoder i din fortid
 • Nej - jeg laver ikke regression til tidligere liv
Svaret på hvorfor jeg ikke laver disse ting, skulle meget gerne fremgå af ovenstående !.
menu
gå til forside
læs om akupunktur
læs om hypnose
læs om rygestop
se hvor vi bor
priser
links til andre hjemmesider
send en mail
stil spørgsmål - læs svar på andres spørgsmål